Ionamin

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ionamin

    Hoi,

    Hier un site met mogelijk nog de echte Ionamin, kijk anders zelf maar uns.
    http://www.phentermine.com/ionamin.htm

    Groeten willem

  • #2
    Ziet er op het eerste gezicht inderdaad goed uit ja.
    Growing is like sex you can never get enough...

    Pain is temporary...pride is forever...

    Comment


    • #3
      Is het een precursors? welke stoffen zitten erin? en wat doet het precies?

      Comment


      • #4
        Ionamin is één van de best werkende medicamenten, alleen niet meer officieel in Nederland verkrijgbaar.
        Het bevat phentermine, een stof die verwant is aan amfetamine.
        Het onderdrukt zeer goed het hongergevoel, geeft je veel energie, en een gevoel van welbehagen.
        De normale dosis is 1 capsule in de morgen.

        Je voelt je echt goed met Ionamin, weinig of geen honger, en als je eet, zit je heel snel vol.

        Na een paar weken loopt de werking, door gewenning wat terug. Je merkt, dat ze wat sneller uitgewerkt raken.
        Sommige mensen gaan dan meer innemen.
        Wij vinden het echter een goede oplossing, om eerst te beginnen, ze wat later op de dag te gaan nemen, bv. 1 uur voor de lunch.

        Met Ionamin zijn zeer goede resultaten te halen.
        Voor het beste resultaat is een calorie beperkt dieet, en voldoende beweging aan te bevelen.
        Het is natuurlijk aan te bevelen, dit ook na je gebruik te blijven doen, om zo je verloren kilo's eraf te houden.

        ===========================================

        IONAMIN ''15'' en ''FORTE''
        Nederlandstalige bijsluiter 01-99.

        Benaming:
        Gedeponeerde namen : IONAMIN ''15'' en ''FORTE''

        Samenstelling: IONAMIN ''15''
        Phenterminum resina polistyr.sulfonaat fixatum (= Phenterminum (D.C.I.) 15 mg)
        Magnesi Stearas - Lactosum - Calcii hydrogenophosphas q.s. pro capsula gelatinosa una - Ferri oxidasum flavum - Titan dioxid - Ferrosi-ferri oxidum nigr. color.

        Samenstelling: IONAMIN ''FORTE''
        Phenterminum resina polistyr.sulfonaat fixatum (= Phenterminum (D.C.I.) 30 mg)
        Magnesi Stearas - Lactosum - Calcii hydrogenophosphas q.s. pro capsula gelatinosa una - Ferri oxidasum flavum - Titan dioxid color.

        Farmaceutische vormen en verpakking:
        IONAMIN ''15'' : 30 capsules
        IONAMIN ''FORTE'' : 30 capsules

        Farmaceutische groep:
        Het product behoort tot de groep van ''symphtomimetische aminen'' met eetlustremmende werking.

        Registratiehouder:
        MEDEVA PHARMA, n.v.
        1420 Eigenbrakel

        Fabrikant:
        Packaging Service, n.v.
        1030 Brussel

        Aangewezen bij:
        Het product wordt aangeraden als ondersteuning van de behandeling van zwaarlijvigheid, die wordt veroorzaakt, door een overmatig verbruik van voedsel.
        Ionamin vervangt niet de hoofdbehandeling van deze zwaarlijvigheid. Die bestaat in een caloriearm dieet in combinatie van een verhoogde lichaamsbeweging.

        Omstandigheden waarbij het gebruik moet worden vermeden:
        - Pulmonale hypertensie
        - Hartaandoeningen (angina pectoris, hartritme stoornissen, een verhoogd risico op een hartinfarct).
        - Toestand van opwinding, zenuwachtigheid.
        - Kinderen en adolescenten jonger dan 12 jaar.
        - Neiging tot misbruik van geneesmiddelen en/of alcohol.
        - Allergie voor de therapeutische groep waartoe Ionamin behoort.
        - Ernstige nier- of leverinsufficiëntie.
        - Patiënten die worden behandeld met een ''inhibitor van de mono-amino-oxidasen''. Een tussenperiode van twee weken moet in acht worden genomen.
        - Suikerziekte, verhoogde bloeddruk in het oog, abnormale werking van de schildklier.
        - Iedere combinatie met een ander eetlustremmend medicament wordt afgeraden omwille van het verhoogde risico op pulmonale hypertensie..

        Bijzondere voorzorgsmaatregelen:
        Bijzondere waarschuwing
        Bij het ontstaan of verergeren van ademhalingsproblemen tijdens of na het leveren van inspanning, dient de behandeling onmiddellijk te worden stopgezet en moet men de dokter waarschuwen.
        - Om het risico van slapeloosheid ten gevolge van het gebruik van Ionamin te verminderen, dient de capsule 's morgens te worden ingenomen.
        - De behandeling met product mag in principe niet lang duren (4 tot 6 weken), de dokter kan echter beslissen om de behandeling met enkele weken te verlengen.
        - Het is van groot belang, dat de patiënt zich strikt houdt aan de door de geneesheer voorgeschreven behandeling: ieder overconsumptie houdt immers gevaar in.
        - Een langere behandeling dient op geleidelijke wijze te worden stopgezet.
        - In geval van suikerziekte kunnen de behoefte aan insuline worden gewijzigd ten gevolge van de verminderde voedsel inname.
        - Een langere gebruiksduur kan leiden tot een verminderde doeltreffendheid van het product, en in minder voorkomende gevallen, tot een verslechtering van de geestesgesteldheid van de patiënt.
        - Het gewicht dient op een geleidelijke en gecontroleerde wijze te worden verminderd bij zwaarlijvige patiënten met een risico op cardio vasculaire aandoeningen.
        - Bij de toediening van Ionamin aan epileptische patiënten dient voorzichtigheid in acht te worden genomen.
        - Patiënten die overgevoelig zijn voor een ander anorecticum, kunnen dit ook zijn voor Ionamin.

        Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voedingsmiddelen:
        Ionamin kan de werking van andere geneesmiddelen wijzigen. Bij gebruik van andere geneesmiddelen dient u de geneesheer die Ionamin voorschrijft, hiervan op de hoogte te brengen.
        Het wordt met name afgeraden om Ionamin gelijktijdig te gebruiken met:
        - Een ander product van dezelfde groep ''sympathomimetische aminen'' met eetlustremmende werking.
        - Anesthetica
        - Inhibitoren voor mono-oxidasen (MAO) (omwille van het gevaar van een sterke verhoging van de bloeddruk). Een tussenperiode van twee weken tussen het gebruik van Ionamin en dat van deze producten dient in acht te worden genomen.

        Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding:
        Omdat er nog geen informatie bestaat over het gebruik ervan bij de mens, wordt toediening van Ionamin tijdens de zwangerschap en de borstvoeding afgeraden.

        Besturing van een voertuig en machines:
        Patiënten die Ionamin gebruiken dienen voorzichtig te zijn bij het besturen van een voertuig, het bedienen van machines of bij het uitvoeren van ander activiteiten waarbij een voortdurende oplettendheid is vereist.

        Hoe te gebruiken en in welke dosering:
        Eén capsule Ionamin ''15 of één capsule ''Forte'' per dag. De capsule voor het ontbijt met een weinig water inslikken. De doeltreffendheid van het product wordt geëvalueerd door de geneesheer na 2 tot 4 weken behandeling. De volledige behandelingsduur mag de 3 maanden niet overschrijden.

        Maatregelen bij het gebruik van een te grote dosis (overdosering):
        De belangrijkste verschijnselen die optreden bij een overdosering zijn:
        - Stuiptrekkingen, trillingen, verwarring.
        - Ongecontroleerde bewegingen van de ogen of van andere lichaamsdelen, een toestand van opwinding.
        - Ongewone zenuwachtigheid of angstgevoelens.
        - Versnelde hartkloppingen.
        - Een verhoogde of sterke daling van de bloeddruk.
        - Vermoeidheid en depressie.
        In geval van overdosering dient de geneesheer onmiddellijk te worden verwittigd en moet de patiënt indien mogelijk braken.

        Ongewenste neveneffecten:
        1) Neveneffecten op het vlak van de longen:
        Ademhalingsproblemen tijdens of na het leveren van inspanning.
        Wanner dit verschijnsel zich voordoet, dient de behandeling onmiddellijk te worden stopgezet, en dient de geneesheer te worden gewaarschuwd.
        2) Neveneffecten op het vlak van het zenuwstelsel:
        Deze neveneffecten zijn onvoorspelbaar en verschillen van patiënt tot patiënt.
        Ze kunnen zich op de volgende wijze manifesteren:
        - prikkelbaarheid, zenuwachtigheid, angstgevoelens, slaapproblemen, depressie, opwinding, duizeligheid, stuiptrekkingen.
        - een vals gevoel van welbehagen kan sommige personen aanzetten tot het verhogen van de dosis zonder de geneesheer om advies hierover te vragen.
        Dit overmatig gebruik houdt een risico van overdosering in en verhoogd in sterke mate de toxiciteit van het geneesmiddel.
        - bij plotselinge stopzetting van de behandeling met het geneesmiddel kunnen verschijnselen van depressie, slapeloosheid of agressiviteit optreden.
        3) Neveneffecten op het vlak van het hart:
        Ongewoon snelle hartkloppingen, verhoging van de bloeddruk, angina pectoris.
        4) Gastro-intestinale neveneffecten:
        Constipatie of diaree, misselijkheid, krampen of maagpijn.
        5) Andere ongewenste neveneffecten kunne zich voordoen:
        Hoofdpijn, abnormale transpiratie, droge mond, de vorming van blazen op de huid, netelroos.
        6) De toediening van producten zoals Ionamin kan mogelijk een negatieve invloed hebben op de groei van kinderen en adolescenten.
        7) Er kunne bepaalde allergische reacties optreden (netelroos, of de vorming van blazen op de huid). In zeldzame gevallen kan de samenstelling van het bloed worden gewijzigd.

        Bewaring:
        Ionamin dient op kamertemperatuur te worden bewaard, beschut tegen warmte en vocht.
        De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking: Ex: 06 - 2004
        En betekend dat het geneesmiddel vanaf juni 2004 niet meer mag worden gebruikt.

        Comment


        • #5
          Hoi, lees in laatste reaktie advies voor de lunch. A.u.b. niet doen. Heb zelf veel ervaring met ionamin. Het werkt inderdaad heel goed, maar ! echt vroeg in de ochtend innemen. Het is behoorlijk heftig en de eerste paar nachten zou je iets minder goed van kunnen slapen. Als je het dus laat inneemt doe je geen oog dicht! Tenslotte heb je wel je rust nodig om te groeien beste dames en heren, dus is ook die rust zeer belangrijk. Helemaal tijdens je gebruik van Ionamin, want de energie die je ervan krijgt ga je harder, mischien meer trainen, dus kan je sneller overbelasting van je lichaam krijgen. Mensen met hartklachten en of hoge bloeddruk zeer ver hiervandaan blijven!! Mensen die veel koffie drinken zullen sneller hieraan gewend zijn maar mijn advies, reduceer je koffie intake! Ikzelf hou ik als ik het gebruikte op 1 kopje koffie in de ochtend. Normaal drink ik wel 6 a 7 koppen op een dag.
          Het maakt je anders veel te hyper.
          tijdens het gebruik veel water drinken, het droogt je nl. ook sneller uit.
          Mo

          Comment


          • #6
            ionamin forte


            ik heb ze een keertje gehad van iemand maar waarschijnlijk waren die nep ,ik heb de echte geprobeerd en die hadden een hele ander werking dan deze die ik als laatst gebruikt heb heb jij een idee hoe ik aan die pillen kan komen??
            =Willem]Ionamin is één van de best werkende medicamenten, alleen niet meer officieel in Nederland verkrijgbaar.
            Het bevat phentermine, een stof die verwant is aan amfetamine.
            Het onderdrukt zeer goed het hongergevoel, geeft je veel energie, en een gevoel van welbehagen.
            De normale dosis is 1 capsule in de morgen.

            Je voelt je echt goed met Ionamin, weinig of geen honger, en als je eet, zit je heel snel vol.

            Na een paar weken loopt de werking, door gewenning wat terug. Je merkt, dat ze wat sneller uitgewerkt raken.
            Sommige mensen gaan dan meer innemen.
            Wij vinden het echter een goede oplossing, om eerst te beginnen, ze wat later op de dag te gaan nemen, bv. 1 uur voor de lunch.

            Met Ionamin zijn zeer goede resultaten te halen.
            Voor het beste resultaat is een calorie beperkt dieet, en voldoende beweging aan te bevelen.
            Het is natuurlijk aan te bevelen, dit ook na je gebruik te blijven doen, om zo je verloren kilo's eraf te houden.

            ===========================================

            IONAMIN ''15'' en ''FORTE''
            Nederlandstalige bijsluiter 01-99.

            Benaming:
            Gedeponeerde namen : IONAMIN ''15'' en ''FORTE''

            Samenstelling: IONAMIN ''15''
            Phenterminum resina polistyr.sulfonaat fixatum (= Phenterminum (D.C.I.) 15 mg)
            Magnesi Stearas - Lactosum - Calcii hydrogenophosphas q.s. pro capsula gelatinosa una - Ferri oxidasum flavum - Titan dioxid - Ferrosi-ferri oxidum nigr. color.

            Samenstelling: IONAMIN ''FORTE''
            Phenterminum resina polistyr.sulfonaat fixatum (= Phenterminum (D.C.I.) 30 mg)
            Magnesi Stearas - Lactosum - Calcii hydrogenophosphas q.s. pro capsula gelatinosa una - Ferri oxidasum flavum - Titan dioxid color.

            Farmaceutische vormen en verpakking:
            IONAMIN ''15'' : 30 capsules
            IONAMIN ''FORTE'' : 30 capsules

            Farmaceutische groep:
            Het product behoort tot de groep van ''symphtomimetische aminen'' met eetlustremmende werking.

            Registratiehouder:
            MEDEVA PHARMA, n.v.
            1420 Eigenbrakel

            Fabrikant:
            Packaging Service, n.v.
            1030 Brussel

            Aangewezen bij:
            Het product wordt aangeraden als ondersteuning van de behandeling van zwaarlijvigheid, die wordt veroorzaakt, door een overmatig verbruik van voedsel.
            Ionamin vervangt niet de hoofdbehandeling van deze zwaarlijvigheid. Die bestaat in een caloriearm dieet in combinatie van een verhoogde lichaamsbeweging.

            Omstandigheden waarbij het gebruik moet worden vermeden:
            - Pulmonale hypertensie
            - Hartaandoeningen (angina pectoris, hartritme stoornissen, een verhoogd risico op een hartinfarct).
            - Toestand van opwinding, zenuwachtigheid.
            - Kinderen en adolescenten jonger dan 12 jaar.
            - Neiging tot misbruik van geneesmiddelen en/of alcohol.
            - Allergie voor de therapeutische groep waartoe Ionamin behoort.
            - Ernstige nier- of leverinsufficiëntie.
            - Patiënten die worden behandeld met een ''inhibitor van de mono-amino-oxidasen''. Een tussenperiode van twee weken moet in acht worden genomen.
            - Suikerziekte, verhoogde bloeddruk in het oog, abnormale werking van de schildklier.
            - Iedere combinatie met een ander eetlustremmend medicament wordt afgeraden omwille van het verhoogde risico op pulmonale hypertensie..

            Bijzondere voorzorgsmaatregelen:
            Bijzondere waarschuwing
            Bij het ontstaan of verergeren van ademhalingsproblemen tijdens of na het leveren van inspanning, dient de behandeling onmiddellijk te worden stopgezet en moet men de dokter waarschuwen.
            - Om het risico van slapeloosheid ten gevolge van het gebruik van Ionamin te verminderen, dient de capsule 's morgens te worden ingenomen.
            - De behandeling met product mag in principe niet lang duren (4 tot 6 weken), de dokter kan echter beslissen om de behandeling met enkele weken te verlengen.
            - Het is van groot belang, dat de patiënt zich strikt houdt aan de door de geneesheer voorgeschreven behandeling: ieder overconsumptie houdt immers gevaar in.
            - Een langere behandeling dient op geleidelijke wijze te worden stopgezet.
            - In geval van suikerziekte kunnen de behoefte aan insuline worden gewijzigd ten gevolge van de verminderde voedsel inname.
            - Een langere gebruiksduur kan leiden tot een verminderde doeltreffendheid van het product, en in minder voorkomende gevallen, tot een verslechtering van de geestesgesteldheid van de patiënt.
            - Het gewicht dient op een geleidelijke en gecontroleerde wijze te worden verminderd bij zwaarlijvige patiënten met een risico op cardio vasculaire aandoeningen.
            - Bij de toediening van Ionamin aan epileptische patiënten dient voorzichtigheid in acht te worden genomen.
            - Patiënten die overgevoelig zijn voor een ander anorecticum, kunnen dit ook zijn voor Ionamin.

            Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voedingsmiddelen:
            Ionamin kan de werking van andere geneesmiddelen wijzigen. Bij gebruik van andere geneesmiddelen dient u de geneesheer die Ionamin voorschrijft, hiervan op de hoogte te brengen.
            Het wordt met name afgeraden om Ionamin gelijktijdig te gebruiken met:
            - Een ander product van dezelfde groep ''sympathomimetische aminen'' met eetlustremmende werking.
            - Anesthetica
            - Inhibitoren voor mono-oxidasen (MAO) (omwille van het gevaar van een sterke verhoging van de bloeddruk). Een tussenperiode van twee weken tussen het gebruik van Ionamin en dat van deze producten dient in acht te worden genomen.

            Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding:
            Omdat er nog geen informatie bestaat over het gebruik ervan bij de mens, wordt toediening van Ionamin tijdens de zwangerschap en de borstvoeding afgeraden.

            Besturing van een voertuig en machines:
            Patiënten die Ionamin gebruiken dienen voorzichtig te zijn bij het besturen van een voertuig, het bedienen van machines of bij het uitvoeren van ander activiteiten waarbij een voortdurende oplettendheid is vereist.

            Hoe te gebruiken en in welke dosering:
            Eén capsule Ionamin ''15 of één capsule ''Forte'' per dag. De capsule voor het ontbijt met een weinig water inslikken. De doeltreffendheid van het product wordt geëvalueerd door de geneesheer na 2 tot 4 weken behandeling. De volledige behandelingsduur mag de 3 maanden niet overschrijden.

            Maatregelen bij het gebruik van een te grote dosis (overdosering):
            De belangrijkste verschijnselen die optreden bij een overdosering zijn:
            - Stuiptrekkingen, trillingen, verwarring.
            - Ongecontroleerde bewegingen van de ogen of van andere lichaamsdelen, een toestand van opwinding.
            - Ongewone zenuwachtigheid of angstgevoelens.
            - Versnelde hartkloppingen.
            - Een verhoogde of sterke daling van de bloeddruk.
            - Vermoeidheid en depressie.
            In geval van overdosering dient de geneesheer onmiddellijk te worden verwittigd en moet de patiënt indien mogelijk braken.

            Ongewenste neveneffecten:
            1) Neveneffecten op het vlak van de longen:
            Ademhalingsproblemen tijdens of na het leveren van inspanning.
            Wanner dit verschijnsel zich voordoet, dient de behandeling onmiddellijk te worden stopgezet, en dient de geneesheer te worden gewaarschuwd.
            2) Neveneffecten op het vlak van het zenuwstelsel:
            Deze neveneffecten zijn onvoorspelbaar en verschillen van patiënt tot patiënt.
            Ze kunnen zich op de volgende wijze manifesteren:
            - prikkelbaarheid, zenuwachtigheid, angstgevoelens, slaapproblemen, depressie, opwinding, duizeligheid, stuiptrekkingen.
            - een vals gevoel van welbehagen kan sommige personen aanzetten tot het verhogen van de dosis zonder de geneesheer om advies hierover te vragen.
            Dit overmatig gebruik houdt een risico van overdosering in en verhoogd in sterke mate de toxiciteit van het geneesmiddel.
            - bij plotselinge stopzetting van de behandeling met het geneesmiddel kunnen verschijnselen van depressie, slapeloosheid of agressiviteit optreden.
            3) Neveneffecten op het vlak van het hart:
            Ongewoon snelle hartkloppingen, verhoging van de bloeddruk, angina pectoris.
            4) Gastro-intestinale neveneffecten:
            Constipatie of diaree, misselijkheid, krampen of maagpijn.
            5) Andere ongewenste neveneffecten kunne zich voordoen:
            Hoofdpijn, abnormale transpiratie, droge mond, de vorming van blazen op de huid, netelroos.
            6) De toediening van producten zoals Ionamin kan mogelijk een negatieve invloed hebben op de groei van kinderen en adolescenten.
            7) Er kunne bepaalde allergische reacties optreden (netelroos, of de vorming van blazen op de huid). In zeldzame gevallen kan de samenstelling van het bloed worden gewijzigd.

            Bewaring:
            Ionamin dient op kamertemperatuur te worden bewaard, beschut tegen warmte en vocht.
            De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking: Ex: 06 - 2004
            En betekend dat het geneesmiddel vanaf juni 2004 niet meer mag worden gebruikt.[/quote]

            Edit Curiosio; vragen naar bronnen niet toegestaan.
            Last edited by Curiosio; 01-04-2006, 16:51.

            Comment


            • #7
              Wie van jullie wilt deze pillen gaan gebruiken en dan voor welke doeleinden precies?

              Comment


              • #8
                om af tevallen...

                Maar heb jij capsules waar Medeva opstaan zijn ze gegarandeerd fake, omdat deze als laatst meer dan 7 jaar geleden onder die naam zijn geproduceerd en deze medicatie niet zo'n lange houdbaarheid heeft kunnen ze nooit echt zijn.

                Comment


                • #9
                  Waren tot een jaar of wat terug gewoon te verkrijgen in België via de apotheek.
                  Nu blijkbaar helemaal niet meer.

                  Greets...
                  Growing is like sex you can never get enough...

                  Pain is temporary...pride is forever...

                  Comment


                  • #10
                    De grondstof word niet meer gemaakt en dit is dus de reden dat er aan echte ionamin niet meer te komen is

                    Comment


                    • #11
                      Heb het niet zo voor die opfokspullen, ben al nerveus van mezelf.

                      Misschien pak ik volgend jeer eens meridia, daar heb je zo geen opfokgevoel van.


                      grtz
                      Elk pondje komt door het mondje !!!
                      Denk je sterk.

                      Comment


                      • #12
                        ionamin

                        Heb jaren ionamin forte gebruikt en ze zijn idd in Nederland en omstreken niet meer te krijgen.
                        In Amerika zijn de ionamin helemaal in trek en ik ben nu ook bezig om ze daar te bestellen via internet, maar het nadeel is dat je alleen met master of visa kunt betalen en die heb ik niet.
                        Zoek alleen nog een adres waar ik gewoon per bank kan betalen.

                        Comment


                        • #13
                          Blijven zoeken dan maar.
                          In de tussentijd misschien jezelf ff voorstellen in het daarvoor bestemde gedeelte?

                          Greets...
                          Growing is like sex you can never get enough...

                          Pain is temporary...pride is forever...

                          Comment


                          • #14
                            mmwah.. ik vind dit niet echt het wondermiddel..
                            werkt vanzelfsprekend goed.. maar er zijn betere middelen

                            Comment


                            • #15
                              phentermine

                              Nee, nee bro.
                              Last edited by GeneralIx; 01-12-2008, 21:08.

                              Comment

                              Sidebar top desktop

                              Collapse

                              Actieve discussies

                              Collapse

                              porn porn porn porn porn porn porn porn porn porn porn porn porn porn porn porn porn
                              erotik film izle Rus escort gaziantep rus escort
                              Antalya Escort
                              sikis
                              gaziantep escort
                              gaziantep escort
                              İstanbul Escort
                              istanbul escort bayan
                              sisli escort beylikduzu escort bayan
                              antalya escort atakoy escort
                              umraniye escort bayan
                              Very sweethearts get banged by pretty pals Баба посидела анусом на крепком стояке fotos de vaginas sexis
                              Working...
                              X